Biskupsembættið

Merki biskups ÍslandsEinn  biskup er yfir Íslandi, frú Agnes M. Sigurðardóttir. Biskup situr í Reykjavík. Hlutverk hans er að styrkja boðun, samfélag og einingu kirkjunnar með tilsjón, episkope, með sóknum, söfnuðum, vígðum þjónum og stofnunum kirkjunnar. Biskup iðkar tilsjónina og vígslubiskupar og prófastar fyrir hans hönd. Vísitasíur eru mikilvægasti þáttur tilsjónarinnar. Þá heimsækir biskup sóknir um land allt, lítur þannig til með starfsemi þeirra, styrkir og hvetur.

Sá sem vígist til embættis prests eða djákna vinnur biskupi heit um að inna þjónustu sína af hendi á grundvelli játninga og skipanar kirkjunnar. Á grundvelli þess er hinum vígða þjóni veitt ábyrgð á grundvallarþáttum í þjónustu þjóðkirkjunnar og hann sendur með það umboð. Sérhverjum þeim sem gegnir vígðri þjónustu er því gert að svara fyrir það hvernig þjónusta er rækt og hvernig ákvæðum víglsuheitis og víslubréfs er sinnt og gefa þær skýrslur sem biskup óskar eftir og varðar það sem tilsjónin nær til. Sóknarbörn geta leitað umsagnar prófasts og viskups um þjónustu sóknar og prests.

Biskup Íslands flytur ávarp við setningu kirkjuþings 2012

Biskup flytur ávarp við setningu kirkjuþings

Framkvæmd tilsjónarinnar

Tilsjón er ráðgjöf, stuðningur, uppörvun og hjálp sérstaklega hvað varðar játningu, kenningu kirkjunnar, guðsþjónustu og sakramenti og aðrar kirkjulega athafnir. Svo og um mál sem skipað er með lögum og starfsreglum, og með stefnumótun kirkjunnar.

Tilsjón er eftirlit með því hvernig vígðir þjónar, prestar og djáknar, rækja embætti sín og sinna þjónustu orðs og sakramenta samkvæmt vígsluheiti sínu.

Í tilsjón felast úrskurðir um hæfi til að gegna embætti í þjóðkirkjunni.

Tilsjón er eftirlit með því hvernig söfnuðir, starfsmenn og stofnanir þjóðkirkjunnar sinna skyldum sínum í ljósi trúar, játninga kirkjunnar, laga og reglna.

Ekki hafa verið gerðar starfsreglur fyrir biskupa eins og til eru fyrir víglusbiskupa, prófasta, presta og djákna. Kirkjuþing hefur útgáfu slíkra reglna til umræðu.

Biskup vígir alla þjóna kirkjunnar

Biskup Íslands vígir biskupa og á vígslan að fara fram í Dómkirkjunni eða annarri kirkju í umboði hennar.

Þjónustan, embættið, í kirkjunni er köllun til þjónustu í söfnuði Krists. Frá öndverðu og til þessa dags er þjónustan afhent með vígslu. Þar lýsir kirkjan því yfir að hún lifir í samhengi postulanna og þjónn hennar, vígsluþeginn, er sérstaklega kallaður og frátekinn til að varðveita trúna á þeim grundvelli.

Biskup Íslands annast prest- og djáknavígslur eða vígslubiskup í umboði hans og fara þær fram í Dómkirkjunni. Að lokinni prestsvígslu gefur biskup Íslands úr vígslubréf sem birt skal þeim söfnuði eða stofnun sem prestur er vígður til.

Biskupi er heimilt, sé eftir því leitað, að vígja til þjónustu prest eða djákna innan hinna evangelísk-lútersku fríkirkjusafnaða sem starfa á sama játningargrundvelli og þjóðkirkjan. Einnig er honum heimilt að vígja til prests- eða djáknaþjónustu innan kirkna sem þjóðkirkjan er í samfélagi við á grundvelli hefðar og samkirkjulegra samþykkta.

Biskup er forseti kirkjuráðs

Biskup er forseti kirkjuráðs. Kirkjuráð er skipað tveimur prestum og tveimur leikmönnum sem kirkjuþing kýs til fjögurra ára sem er kjörtímabil kirkjuþings. Kirkjuráð er framkvæmdastjórn kirkjuþings og fundar að minnsta kosti mánaðarlega.